ATKINSDIETTEN:

Prinsippet bak Atkinsdietten går i all enkelthet ut på å innta veldig lite karbohydrater, og erstatte disse med protein og fett.

Atkinsdietten går i fire faser:        
14 dager introduksjonsdiett, som skal regulere stoffskiftet, vedvarende vekttapsfase og deretter vedlikeholdsfasen.

Varighet:
Dietten skal følges livet ut.

Dr. Atkins har gitt ut boken Dr. Atkins nye slankerevolusjon
(se Litteraturliste).

 

For mer info, bruk ”Avansert søk”