AVGIFTNING – DETOX:

Menneskekroppen blir utsatt for mange giftige kjemiske forbindelser. Dette belaster bl.a. lever, galle, nyre og lymfesystemet. Belastningen blir ofte større som følge av at mange giftstoffer, f.eks. kvikksølv, har en lang nedbrytningstid i kroppen. Dette fører til økt belastning. Ved obdusering har man bl.a. funnet tungmetallansamlinger i hjernen til menneske. Vi har i de senere årene  fått en stadig økning i eksponering av giftstoffer. Avgiftningsterapi er derfor mer aktuelt enn noensinne.

Eksempel på giftstoffer:
Tungmetaller (de vanligste her er aluminium, kvikksølv og bly-utslipp etc.)·         Konserveringsmidler (Se E-stoff liste)
Kunstige søtningsmidler; spesielt importert frukt.
Genmanipulert mat.

Tiltak:
Vær bevisst hvor maten kommer fra, og hva den inneholder av konserveringsmidler og andre tilsetningsstoffer.
Unngå de verst trafikkerte områdene i ”rush-tiden”.
Sanering av amalgam, hos spesialist.
Unngå å spise for mye av større ferskvannsfisk.
Trening/fysisk aktivitet øker lymfeaktiviten og utskillelsen av avfallsstoffer.

Anbefalte kosttilskudd:
Fase I:           
Lax Plus / Urilan
Lymfomax
Mariatistel

Fase II:
Vitamin / Mineral balansering
Hårmineralanalyse
Sun Chlorella

Varighet Fase I:   ca. 4 uker
Varighet Fase II: ca. 2 – 3 uker

NB! Viktig med godt væskeinntak under avgiftningskurene. Ca. 3 – 4 liter daglig.

Andre gode tilskudd er:
D-tox
Bio-Drain
Syba Bodycleaner

For mer info, bruk ”Avansert søk”