BENSKJØRHET/OSTEOPOROSE:

Benskjørhet forbindes med redusert beinmasse og større risiko for beinbrudd. Tilstanden har en tendens til å forverre seg når en passerer overgangsalderen. Dette har sammenheng med redusert østrogen/testosteron-nivå.

Andre årsaker:
Dårlig kosthold. For mye sukker og syreholdig mat fører til lekkasje av kalsium/magnesium fra skjelett og tenner.
For mye hard og syreproduserende trening over tid.
Lite mineraler i kostholdet.
For mye stress.

Forebyggende tiltak:
Kostholdsveiledning, f.eks. Hårmineralanalyse.
Treningsveiledning (viktig med styrketrening)
Stressreduksjon

Anbefalte kosttilskudd:
Cal/Mag 1:1
Nutrilenk
Omega 3 + 6 + 9 (Ultra omega 3-6-9, Udo’s Choice)
Activator
Basica Vital
NattoFor mer info, bruk ”Avansert søk”