VEKT OG KOSTHOLD:

Kroppsmasseindeks (Body Mass Index  (BMI))
Beregning av BMI

BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk: Body Mass Index) og gir et mål for mengden kroppsfett.

BMI 20 – 25 er normal vekt
BMI 25 – 30 er overvekt
BMI over 30 defineres som fedme eller kraftig overvekt.

BMI-verdiene må sees som veiledende. Muskelmasse og beinbygning spiller også inn. Les mer om BMI hos Kostholdeksperten.
BMI regnes ut ved å dele vekten i kg med kvadratet av høyden

BMI = Vekt : (høyde i meter * 2)

Eks: 70 kg : (1.70*2) = 70 : 3,4 = 20,59

Menn Kvinner
Normalvekt 20-25 19-24
10% undervekt 18 17
20% undervekt 16 15
30% undervekt 14 13
10% overvekt 28 26
20% overvekt 30 29
30% overvekt 33 31

For mer info, bruk ”Avansert søk”