GI – Glykemisk Indeks:

Glykemisk Indeks er et verktøy for å synliggjøre ulike matvarers evne til å gi oss høyt eller lavt blodsukker.

GB – Glykemisk Belastning

Glykemisk Belastning tar ikke bare hensyn til matvarenes GI. Den tar også med både matvarens innhold av karbohydrater; hvor mye som spises av matvaren, samt matvarens GI.

GB sier med andre ord noe om den totale belastningen på blodsukkeret for en gitt mengde matvarer.

PS! Så lenge du velger matvarer med lav GI, trenger du ikke å tenke på GB.
For mer info, bruk «Avansert søk».