Hjerte / kretsløp

Hjerte- og kretsløpforstyrrelser i den industrialiserte verden har økt dramatisk de siste 40 årene. Dette viser bl.a. den økte bruken av medisiner.

Hjertet er en muskel som er avhengig av oksygen, samt næring i form av fettsyrer. For at hjertet skal fungere, er det viktig å unngå blokkeringer og forkalkninger.

Blokkeringer oppstår når en får avleiringer som følge av høyt homocystein – avfallsstoff som består av harsknet fett og proteiner. For å unngå dette, er det viktig med bestemte næringsstoffer, for eksempel B6 og enzymer.

Forkalkninger oppstår når man har ubalanse i kalsiumstoffskiftet, dvs. for mye kalsium i forhold til magnesium og kalium. Kalsiumavleiringer kan skape problemer for kretsløpet og hjertet

Årsak:
Diabetes I og II. Mange går gjerne lenge med en udiagnostisert diabetes. Dette skaper store belastninger på hjerte-karsystemet. Ved mistanke; kontakt lege.
Stress skaper spenninger i kroppen, og belaster over tid hele systemet, f.eks. blir insulineffekten dårligere.

Høyt nivå av ”dårlig” kolesterol (LDL) som følge av dårlig kosthold, stress og lite mosjon.

Forebyggende tiltak:
·         Reduser inntaket av sukker og fet mat.
·         Spis mange små måltider.
·         Unngå seine måltider.
·         Øk aktivitetsnivået.

Anbefalt mat for stabilisering av kolesterol:
.         Ingefær, hvitløk, mandler, fisk, grønnsaker.
·         Unngå røyk/forsiktighet med alkohol.

Anbefalte kosttilskudd:
Vitaminer:
–         Super B
–         Bio-E

Mineraler:
–         Selen
–         Magnesium

Andre kosttilskudd:
–        
Hvitløkskapsler
–         Ingefærtabletter
–         Udo’s Choice
–         Sirkulinum Forte
–         Colexol
–         Omega- 3
–         Anti-homocystein
–         Hypocol
–         Red Yeast RiceFor mer info, bruk «Avansert søk»