Hormonsystemet

Hormonene våre fungerer som signalsubstanser for cellene i kroppen. Her kan vi nevne hormonet insulin, som produseres av bukspyttkjertelen. Dette brukes til å transportere blodsukkeret over til cellene.

Hormonnivået i kroppen reguleres i hjernen via hypotalamus og hypofysen. Dette er kommandosentrene og styrer hormonutsondringen i de endokrine kjertlene. Disse kjertlene produserer hormoner, for eksempel skjoldbruskkjertelen som produserer tyroksin. Andre hormonproduserende kjertler er bukspyttkjertelen og binyrene.

Hormonsystemet er et veldig følsomt system som raskt gjenspeiler kroppens generelle tilstand. Stress kan bl.a. føre til at hormonfunksjonen blir svekket.

I naturmedisinen kan en få en indikasjon om hvordan systemet fungerer ved å ta hårmineralanalyse. Her måler en kroppens metabolisme.

Slow 1 – 4   Fast 1 – 4

Metabolismen i kroppen er avgjørende for hvordan kjemien fungerer. Slow metabolisme indikerer ofte lav stoffskifteaktivitet, og det motsatte med Fast metabolisme. Kategoriene 1 – 4 beskriver graden av metabolisme. Ved å gjenopprette vitamin/mineralbalansen vil hormonene i kroppen utnyttes mer effektivt. Dette kan bl.a. føre til et bedre fungerende stoffskifte.

NB!     Alltid oppsøk lege ved mistanke om ubalanser i stoffskiftet.
For mer info, bruk «Avansert søk».