Mannens helse, se:

blodtrykk, hjerte og kretsløp, impotens, overgangsalder, stress, utbrenthet etc.