Tungmetaller:

Tungmetaller finnes overalt i miljøet rundt oss. Det er derfor ikke til å unngå at vi utsettes for belastninger fra disse. De vanligste tungmetallene er aluminium, kvikksølv og bly. Disse går under samlebetegnelsen ”frie radikaler”, og utgjør en belastning for immunforsvaret.

Ett av problemene med tungmetaller er den lange nedbrytningstiden, dvs. at kroppen trenger lang tid på å skille dem ut. Tungmetallene kan lagres i forskjellige kroppsvev, bl.a. hjernen.

Symptomer:
Hukommelsessvikt
Humørsvingninger
Gjentatte infeksjoner, f.eks.  halsbetennelser
Tretthet
Muskel- og leddplager, m.m.

Anbefalte tiltak:
Hårmineralanalyse (viser tungmetallnivåene i kroppen)

Avgiftningsterapier (Se utrensing) Ta alltid mineralanalyse først. Hvis nivået av kvikksølv er høyt, skal ALLTID avgiftning gjøres først. Dette for å unngå kraftige reaksjoner.

Når det gjelder kosthold, er det viktig å unngå stor ferskvannsfisk, samt å spise stasjonære fiskesorter.

Forsuret mat (Se Syre/base-dietten) gjør den negative effekten til tungmetallene større.

Anbefalte kosttilskudd:

Produkt                                         

Eden Chlorella                           
Lymphomax                              
Sink                                          
Selen                                      
Immunoplex                                  
C-vit.                                      
E-vit. 
Syba Body Cleaner                                             


For mer info, bruk»Avansert søk».